Kişisel Veri İşleme Politikası

[pokareview_tablelist sort="title" num="10" size="small" style="normal" show_free_spins="false" counter="false" filters="false" score_style="percentage"]

Bu kişisel veri işleme politikası, 27. 07. 2006 tarihli federal yasanın gerekliliklerine uygun olarak hazırlanmıştır. 15 2-FZ “kişisel verilerde” ve kişisel veri işleme sırasını ve kişisel verilerin casinoz’un güvenliğini sağlamak için önlemleri tanımlar (bundan böyle – operatör).

 1. Operatör, mahremiyet, kişisel ve aile gizliliği hakkının korunması da dahil olmak üzere kişisel verilerin işlenmesinde insan ve sivil haklar ve özgürlüklerin gözlemlenmesini faaliyetlerinin en önemli hedefi ve durumu olarak belirler.
 2. Bu operatörün kişisel veri işleme politikası (bundan sonra – politika), operatörün https://www. casinozru. biz web sitesinin ziyaretçileri hakkında elde edebileceği tüm bilgiler için geçerlidir.

2. Politikada kullanılan temel kavramlar

 1. Kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesi – Kişisel verilerin bilgi işlem ekipmanı aracılığıyla işlenmesi;
 2. Kişisel Verilerin Engellenmesi – Kişisel Veri İşleme’nin geçici olarak durdurulması (kişisel verileri açıklığa kavuşturmak için işleme gerektiği durumlar hariç);
 3. Web Sitesi – Bir dizi grafik ve bilgilendirme materyalinin yanı sıra bilgisayar programları ve veritabanları, ağ adresinden internette bulunabilirlik sağlayan https://www. casinozru. biz;
 4. Kişisel Veri Bilgi Sistemi – Veritabanlarında ve bilgi teknolojilerinde yer alan bir dizi kişisel veri ve işlenmesini sağlayan teknik araçlar;
 5. Kişisel Veriler Duyar Damniyesi – Sonuç olarak, ek bilgi kullanmadan kişisel verilerin belirli bir kullanıcıya veya diğer kişisel verilerin konusuna ait olduğunu belirlemek imkansızdır;
 6. Kişisel Verilerin İşlenmesi – Otomasyon araçları ile veya otomasyon kullanmadan gerçekleştirilen herhangi bir eylem (işlem) veya işlem (işlem), toplama, kayıt, sistematikleştirme, birikim, depolama, açıklama (güncelleme, değişiklik), ekstraksiyon, ekstraksiyon gibi kişisel verilerle ilgili araçlarKullanım, aktarım (dağıtım, sağlama, erişim), duyarsızlaşma, engelleme, silme, kişisel verilerin imhası;
 7. Operatör – Bir devlet otoritesi, belediye otoritesi, tüzel kişilik veya birey, kişisel verilerin işlenmesini organize eden ve (veya) gerçekleştiren diğer kişilerle bağımsız veya ortaklaşa, kişisel veri işleme, işleme tabi olan kişisel verilerin kompozisyonu belirleme, kişisel verilerle gerçekleştirilen eylemler (işlemler);
 8. Kişisel Veriler – Https://www. casinozru. biz web sitesinin belirli veya tanımlanmış bir kullanıcısıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili herhangi bir bilgi;
 9. Kullanıcı – web sitesinin herhangi bir ziyaretçisi https://www. casinozru. biz;
 10. Kişisel verilerin sağlanması – kişisel verilerin belirli bir kişiye veya belirli bir kişi çemberine ifşa edilmesini amaçlayan eylemler;
 11. Kişisel verilerin yayılması – Kişisel verilerin belirsiz sayıda kişiye ifşa edilmesini (kişisel verilerin transferi) veya kişisel verilerin kitle iletişim araçlarına kişisel verilerin ifşa edilmesi, bilgilere yerleştirilmesi de dahil olmak üzere sınırsız sayıda kişiye aşina olmaya yönelik herhangi bir eylemtelekomünikasyon ağları veya kişisel verilere başka bir şekilde erişim sağlamak;
 12. Kişisel Verilerin Sınır Ötesi Aktarımı – Kişisel verilerin yabancı bir ülkenin topraklarına yabancı bir hükümet otoritesine, yabancı bir kişiye veya yabancı bir tüzel kişiye aktarılması;
 13. Kişisel Verilerin İmha edilmesi – Kişisel verilerin kişisel verilerin bilgi sistemindeki kişisel verilerin içeriğinin daha fazla kurtarılmasının imkansızlığı ile ve (veya) bunun sonucunda, kişisel verilerin, kişisel verilerin içeriğinin daha fazla kurtarılmasının imkansızlığı ile geri döndürülemez bir şekilde yok edilmektedir. Veriler yok edilir.

3 Operatör, kullanıcının aşağıdaki kişisel verilerini işleyebilir

 1. Soyadı, Adı, Patronymic;
 2. E-posta adresi;
 3. Telefon numaraları;
 4. Yıl, ay, tarih ve doğum yeri;
 5. Fotoğraflar;
 6. İkamet yeri ve (veya) kalma yerinde gerçek ikamet ve kayıt yeri adresi;
 7. Eğitim, meslek, uzmanlık ve yeterlilik hakkında bilgi, eğitim belgelerinin detayları;
 8. Diğer kaynaklardan veriler;
 9. Site ayrıca İnternet İstatistik Hizmetleri (Yandex Metrikleri ve Google Analytics ve diğerleri) kullanarak ziyaretçiler (çerezler dahil) hakkında anonimleştirilmiş veriler toplar ve işler.
 10. Yukarıda belirtilen veriler bundan sonra politika metninde kişisel veriler olarak belirtilmiştir.

4. Kişisel Veri İşleme Amaçları

 1. Kullanıcının kişisel verilerini işleme amacı, e-posta göndererek kullanıcıyı bilgilendirmektir; kullanıcıya web sitesinde yer alan hizmetlere, bilgi ve/veya materyallere erişim sağlamak.
 2. Ayrıca, operatör kullanıcı yeni ürün ve hizmetler, özel teklifler ve çeşitli etkinlikler hakkında bildirimler gönderme hakkına sahiptir. Kullanıcı her zaman “yeni ürünler ve hizmetler ve özel teklifler hakkında bildirimlerin reddedilmesi” notu ile operatöre e-posta adresine [e-posta korumalı] bir mektup göndererek bilgilendirme mesajları almayı reddedebilir.
 3. İnternet istatistik hizmetleri aracılığıyla toplanan kullanıcıların anonimleştirilmiş verileri, web sitesindeki kullanıcıların eylemleri hakkında bilgi toplamak, web sitesinin ve içeriğinin kalitesini artırmak için kullanılır.

5. Kişisel Veri İşlemenin Yasal Temeli

 1. Operatör, kullanıcının kişisel verilerini yalnızca kullanıcı tarafından https://www. casinozru. biz web sitesinde bulunan özel formlar aracılığıyla doldurulur ve/veya gönderilirse işler. Kullanıcı, ilgili formları doldurarak ve/veya kişisel verilerini operatöre göndererek bu politikaya rızasını ifade eder.
 2. Operatör, kullanıcının tarayıcı ayarlarında izin verilirse kullanıcı hakkında anonimleştirilmiş verileri işler (çerezler ve JavaScript teknolojisi etkin).

6. Toplama, depolama, transfer ve diğer kişisel veri işleme prosedürü

Operatör tarafından işlenen kişisel verilerin güvenliği, kişisel veri koruma alanında geçerli mevzuat gereksinimlerine tam uyum için gerekli yasal, organizasyonel ve teknik önlemler uygulanarak sağlanır.

 1. Operatör kişisel verilerin güvenliğini sağlar ve yetkisiz kişilerin kişisel verilerine erişimi dışlamak için olası tüm önlemleri alır.
 2. Kullanıcının kişisel verileri, mevcut mevzuatın yürütülmesi ile ilgili davalar dışında hiçbir koşulda hiçbir koşulda üçüncü taraflara aktarılmayacaktır.
 3. Kişisel verilerdeki yanlışlıkların tanımlanması durumunda, kullanıcı operatöre operatöre “Kişisel Veri Güncellemesi” notu ile bir bildirim göndererek bunları bağımsız olarak güncelleyebilir.
 4. Kişisel veri işleme süresi sınırsızdır. Kullanıcı, operatöre e-posta yoluyla operatöre e-posta adresine [e-posta korumalı] bir bildirim göndererek, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rızasını geri çekebilir. veri”.

7. Kişisel verilerin sınır ötesi aktarımı

 1. Kişisel verilerin sınır ötesi aktarımına başlamadan önce, operatör, kişisel veri aktarımının gerçekleştirilmesi gereken bölgeye yabancı devletin kişisel veri konularının haklarının güvenilir bir şekilde korunmasını sağlamakla yükümlüdür..
 2. Kişisel verilerin yukarıdaki gereksinimleri karşılamayan yabancı devletlerin bölgesine sınır ötesi aktarımı, yalnızca kişisel verilerinin ve/veyaKişisel veri konusunun taraf olduğu anlaşmanın yerine getirilmesi.

8. Nihai Hükümler

 1. Kullanıcı, e-posta yoluyla operatörle iletişime geçerek kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili ilgi konularında herhangi bir açıklama alabilir [E-posta Korumalı].
 2. Bu belge, operatörün kişisel veri işleme politikasındaki değişiklikleri yansıtacaktır. Politika, yeni bir sürümle değiştirilene kadar süresiz olarak geçerlidir.
 3. Politikanın mevcut sürümü https://www. casinoZru. biz/Personal. html adresinden internette serbestçe kullanılabilir.